PALTRACK STEL NUWE VERTEENWOORDIGING AAN IN LOSKOP VALLEI

PALTRACK STEL NUWE VERTEENWOORDIGING AAN IN LOSKOP VALLEI

Paltrack het ‘n nuwe OV (Onafhanklike Verteenwoordiger) in die Loskop Vallei aangestel. Die doel van die aanstelling is om Paltrack-verteenwoordiging nader aan ons kliënte te skuif en in die proses te verbeter op die algehele kliënt ervaring. Die OV sal bestaande en nuwe kliënte vanuit ‘n rekening bestuur perspektief bedien en in noodgevalle help met ondersteuning. Die hoof ondersteunings kanaal sal steeds via die Paltrack hoofkantoor wees.

Paltrack wil graag vir Volker Blok van Loskop Internet Services CC bedank vir sy jare diens en bydrae tot Paltrack se groei in die Loskop Vallei area.  Vanaf die 1ste Februarie sal Jaco Steyn van Techsolv (Pty) Ltd by hom oorneem.  Februarie sal die oorhandigings maand wees.

Jaco was tevore Groep IT bestuurder by Schoeman Boerdery.  Behalwe vir sy rol as Paltrack area verteenwoordiger kan Jaco ook ander professionele IT verwante dienste verskaf.  Sien http://www.techsolv.co.za vir meer inligting.

PALTRACK APPOINTS NEW REPRESENTATION IN LOSKOP VALLEY

Paltrack appointed a new IR (Independent Representative) in the Loskop Valley.  The purpose of the program is to move Paltrack representation closer to our customers and in the process improve on the overall customer experience.  The IR will be servicing existing and new clients from an account management perspective and in emergencies assist with on-site support.  The main support channel will still be via the Paltrack Helpdesk serviced from head office.

Paltrack would like to thank Volker Blok from Loskop Internet Services CC for his years of service and valuable contribution to Paltrack’s growth in the Loskop Valley area.  As from 1 February 2019 the representation will move to Techsolv (Pty) Ltd and Jaco Steyn will be assuming that role.  February will be the hand-over month from Volker to Jaco.

Before starting his own business, Jaco was Group IT manager at Schoeman Boerdery.   Apart from being the area representative for the Paltrack clients, Jaco will also be able to offer other professional services in the IT field.  See http://www.techsolv.co.za for more information.

Die kontakbesonderhede van Jaco is as volg / The contact details for Jaco is as follows:-

Techsolv (Pty) Ltd – Jaco Steyn

E-Mail:  jaco@techsolv.co.za Cellphone number: 0827456477

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *